Tapas restaurants
Tapas

Pix Bar Soho

Bateman Street, Soho 16 Bateman Street, Soho,
London , W1D 3AH
Tapas

Barrafina

Dean Street, Soho 26-27 Dean Street, Soho,
London, W1D 3LL
Tapas

Dehesa

Ganton Street, Soho 25 Ganton Street, Soho,
London, W1F 9BP
Tapas

Pix Bar Covent Garden

Neal Street, Soho 63 Neal Street , Soho,
London, WC2H 9PJ
Tapas

Pix Bar Carnaby

Ganton Street, Soho 24 Ganton Street, Soho,
London, W1F 7QY
Tapas

Barrafina Covent Garden

Adelaide Street, Soho 10 Adelaide Street , Covent Garden ,
London, WC2N 4HZ
Tapas

The Port House

Strand, Soho 417 Strand, Soho,
London, WC2R 0PD
Tapas

Lobos Tapas

Frith Street, Soho 48 Frith Street, Soho,
London, W1D 4SF