Tapas restaurants
Tapas

Pix Bar Soho

Bateman Street, Soho 16 Bateman Street, Soho,
London , W1D 3AH
Tapas

Barrafina

Frith Street, Soho 54 Frith Street, Soho,
London, W1D 4SL
Tapas

Dehesa

Ganton Street, Soho 25 Ganton Street, Soho,
London, W1F 9BP
Tapas

Pix Bar Covent Garden

Neal Street, Soho 63 Neal Street , Soho,
London, WC2H 9PJ
Tapas

Pix Bar Carnaby

Ganton Street, Soho 24 Ganton Street, Soho,
London, W1F 7QY
Tapas

Barrafina Covent Garden

Adelaide Street, Soho 10 Adelaide Street , Covent Garden ,
London, WC2N 4HZ
Tapas

The Port House

Strand, Soho 417 Strand, Soho,
London, WC2R 0PD
Tapas

Lobos Tapas

Frith Street, Soho 48 Frith Street, Soho,
London, W1D 4SF